PRIVACY STATEMENT

Jouw privacy is voor ons een prioriteit !

Witte Tanden Center is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bedrijf : Witte Tanden Center

BTW: BE0787.456.490
Contactpersoon : BeautyCare BV

Mail : info@wittetandencenter.be

Web : www.wittetandencenter.be

Persoonsgegevens die we verwerken

We verwerken je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze ( project ) websites en / of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wittetandencenter.be, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onze website verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen ( laten ) bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De door jou ingevoerde persoonsgegevens worden gedurende max. 1 jaar op onze beveiligde website-omgeving opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een ( al dan niet automatische ) bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken we jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De partijen en programma’s waar we mee samenwerken:

WordPress ( Content Management System van onze projectpagina’s & websites ).

Salonized – Salon Software voor online boekingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wittetandencenter.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van de voorzijde van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en het identiteitskaartnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wittetandencenter.be

MAAK EEN AFSPRAAK

Kies hieronder het gewenste filiaal...
Hallo daar ! Wij jij ook onze exclusieve kortingen & deals als eerste ontvangen in je mailbox ? Schrijf je hieronder vrijblijvend in op onze nieuwsbrief ! Tot snel…